Düzlem Yapı

Yönetim Politikamız

Düzlem Yapı Proje İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Firmamız yöneticilerinin tüm karar alma süreçlerinde benimsediği yönetim politikası, etik, hukuk ve profesyonel çalışma standartlarına uygun olarak şirket faaliyetlerini yönlendirmeyi, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini artırma hedefi ile çalışmayı temel alır.

Şirket dahilinde uygulanan tüm politikalarda göz önünde bulundurulan ilkelerimiz;
 • Yürürlükteki kanun, hukuki düzenleme ve kurallara uygun olarak çalışmalarımızı ve operasyonları yürütmek,
 • Kaynakları etkin, aktif ve verimli kullanarak hizmet performansı ve kalitesini geliştirip müşteri memnuniyetini artırmak ve yeni müşteriler kazanmak,
 • Müşterilerimizle karşılıklı yarar sağlayan işbirlikleri oluşturmak ve mutlak ve kesintisiz müşteri memnuiyetini sağlamak ve sürdürmek,
 • Şirketin kaynaklarının uygunsuz kullanımına izin vermemek,
 • Tüm müşteriler, iş ortağı ve çalışanlara ilişkin bilgilerin güvenliğini sağlamak,
 • Çevre sağlığı ve iş güvenliği konusunda tehdit oluşturan koşulları gidermek; çalışanlara, müşterilere ve iş ortaklarına uygun bir ortam sağlamak,
 • Kurumsallaşmaya önem vermek,
 • Kurumsal kimliğimizi herhangi bir zarara ya da kötü kullanıma karşı korumak,
 • Çalışanlara eşit fırsatlar sağlamak ve açık kapı politikası uygulamak,
 • Tüm faaliyetlerinde dürüstlük ilkesinden ayrılmamak,
 • Hızlı karar alabilmek ve uygulayabilmek

Firmamız Yönetim Kurulu haricinde, tüm yönetim, denetleme, koordine ve uygulama ile tüm planlama karar ve aktiviteleri Kurucu Ortakların, Genel Müdür, Satış Sonrası Hizmetler Direktörü, Satış ve Pazarlama Direktörü ve Mali İşler Direktörünün oluşturduğu İcra Kurulu tarafından yürütmektedir. Haftalık olarak düzenlenen toplantılarla tüm güncel gündem maddelerine ilave olarak periyodik olarak; dönemsel finansal performans, personel performans, satış & pazarlama ve operasyon aktiviteleri görüşülmekte ve değerlendirilmektedir. Tüm birimlerle ilgili stratejik planlama görüşmeleri de bu kurul tarafından yürütülmektedir.